Openingsuren & Contact » Snijwerende kledij doorsnijden door hulpdiensten

Snijwerende kledij doorsnijden door hulpdiensten en andere testen

Snijwerende kledij doorsnijden door hulpdiensten en andere testen. Begrip snijweerstand en eigenschappen volgens de EN388 normen. Fouten tegen de technische bepalingen gedurende manuele testen van snijwerende kledij . Verwarring met steekwerende kledij. 
.
Snijwerende en steekwerende kledij.
 Het begrijpen van snijweerstand en steekweerstand
.
.
Om de mogelijkheden of beperkingen van een kledingstuk te kunnen inschatten dient er een juiste analyse gemaakt te worden van de soorten risico's waaraan een kledingstuk zal blootgesteld worden.
.
Er bestaan een aantal officiële testmethodes die  afhankelijk van de soort risico's de prestaties van een stof of weefsel kunnen meten en als gevolg van deze meetresultaten kunnen er bepaalde weerstandswaarde toegekend worden. 
.
Om de prestaties van industriële beschermende kledij te kunnen beoordelen bestaan er verschillende testmethodes waaronder de Europese EN388 normen waarbij men kledij evalueert volgens vier soorten mechanische risico’s :

- De slijtvastheid
- De snijweerstand
- De scheurweerstand
- De perforatieweerstand
.
In het geval van snijwerende kledij kan de Europese EN388 normering nuttig zijn om de snijweerstand van een kledingstuk weer te geven en op die manier een inzicht te hebben over de beschermden prestaties tegen een snijdende aanval met een mes, maar ook om de beperkingen van de snijwerende kledij te kennen.
.
Om de mogelijkheden en de beperkingen van een kledingstuk te kunnen inschatten dient men eerst inzicht te hebben over de manier waarop bepaalde testen uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn van de uitgevoerde tests.
.
De Europese EN388 testmethode voor het meten van de snijweerstand.
.
en-388-snijtest-2

Om bepaalde metingen te kunnen uitvoeren heeft men een bepaald meettoestel nodig en in het geval van de Europese EN388 normering gebruikt men om het bepalen van de snijweerstand een ronddraaiend mes in de vorm van een schijf die met een bepaalde kracht op een stof of het weefsel geplaatst wordt. De te testen stof of weefsel worden in een klem opgespannen en het mes wordt met een bepaalde druk op de stof geplaatst. Dan maakt het ronde schijfmes een voorruitgaande en ronddraaiende beweging waardoor het begint te snijden in de stof. Het aantal omwentelingen van het mes wordt geteld en van zodra het mes door de stof snijdt kan men de snijweerstand bepalen.
.
Om de waarde van de EN388 test juist in te schatten moet men dus weten:
.
- dat er onder de geteste stof of weefsel geen basis materiaal is geplaatst waarop er kan gesneden worden.
- ook dient met te weten dat het ronde mes geen scherpe tanden of punten bevat. De EN388 is dus een zuivere gladde snijdende test!
- ook dient men te weten dat het ronde schijfmes over een bepaalde oppervlakte in contact is met het weefsel en niet enkel op één punt. De krachten die op het mes komen worden dus verdeeld over het contactoppervlakte van het mes met de geteste stof.
.
.mescut1-snij-contact-oppevlak
Bij het uitvoeren van een vergelijkende manuele test moet men dus de bolle kant van het mes gebruiken, waarbij het mes over een bepaalde oppervlakte in contact is met het te testend weefsel. Dat betekend dat het mes in contact is met verschillende draadjes van het snijwerende weefsel en dat de krachten van het mes verdeeld worden over al de snijwerende draadjes die in contact zijn met het mes. 
.
Merk op. Er zijn geen tanden aan het mes en in principe mag de test niet uitgevoerd worden door het weefsel op een harde ondergrond te leggen!
.
Dit zijn zeer belangrijke opmerking om een inzicht te hebben over de beschermende prestaties van snijwerende kledij!
.
.
Fouten tegen de technische bepalingen gedurende manuele testen.
.
In principe hebben wij niets tegen een praktijktest van onze snijwerende kledij, echter dient men rekening te houden met de technisch eigenschappen en prestaties van het snijwerend materiaal. Indien men manuele testen uitvoert die niet in conform zijn met de snijwerende bepalingen volgens de EN388 testmethode, dan kan men het snijwerend weefsel beschadigen door met onrealistische krachten of onrealistische risico’s testen op het snijwerend materiaal uit te voeren. Dergelijke onverantwoorde testen vallen onder misbruik van de goederen.
 .
Indien men bepaalde testen wenst uit te voeren die niet in conform zijn met de EN388 normen dan raden wij u aan om eerst contact met ons op te nemen en advies in te winnen alvorens men onverantwoorde testen uitvoert.
.
Iedere snijwerende stof heeft zijn prestaties maar ook zijn beperkingen.
 Geen enkele snijwerende stof is compleet snijvrij!
.

Respecteren van een minimum contactoppervlak bij snijtesten
.
snijtest-2-001-b-w2

Indien men de snijweerstand van een snijwerend weefsel wenst te testen dan dient men dit te doen in een plat oppervlak waar er een minimum contactoppervlak is van het mes met het snijwerend weefsel. Het heeft weinig zin om het snijwerend weefsel verticaal te plaatsen en onder een hoek van 90° dwars op het dunne weefsel proberen te snijden. Hierdoor is er slechte een heel dun contactoppervlak van het mes met het snijwerend weefsel en worden alle krachten van het mes op slechts enkele snijwerende draden uitgeoefend. Een enkele snijwerende draad kan de grote kracht van het mes niet aan, terwijl in een vlak oppervlak er veel meer snijwerende draden zijn en de krachten verdeeld worden over al de snijwerende draden die in contact zijn met het mes.

Techniek van 90° om snijwerende kledij door te snijden voor hulpdiensten
.
Bij verkeersongevallen of een hartstilstand waar hulpdiensten de kledij dienen te verwijderen om medische hulp toe te dienen in vorm van een defibrillator of ander, is de techniek van het doorsnijden van snijwerende kledij onder een hoek van 90° met een goed snijdend cutter mes, een van de mogelijke oplossingen om hulp te bieden. Immers snijwerende kledij is zeer moeilijk door te snijden met een traditionele schaar. Een snijwerende stof kan doorgesneden worden door speciale technieken te gebruiken, waaronder het gebruik van een speciale stevige getande schaar die in de industrie voor hoogtechnische weefsels gebruikt wordt of met een scherp cutter mes onder een hoek van 90°. (Wij raden om in dergelijke situaties snijwerende handschoenen te dragen).  
.
snijtest-t-shirt-008w30

Men plaatst twee vinger aan het begin of uiteinde van de snijwerende T-shirt en trekt de T-shit omhoog zodat hij goed spant. Dan plaatst men het cutter mes dwars onder een hoek van 90° op het te snijden weefsel en begint men te snijden. Dit kan in het beging wat problemen opleveren om door de genaaide hals te snijden, maar eens men het vlak oppervlakte bereikt kan men vrij snel de snijwerende T-shirt doorsnijden en verwijderen om medische hulp toe te dienen. Bij steekwerende T-shirts die bestaan uit meerdere lagen snijwerend materiaal dient men laag per laag door te snijden.
.
Verwarring over steekwerend en snijwerend
.
snijden-3-004-w30

Deze test opstelling waarbij een snijwerend weefsel op een houten plank gelegd word en dan met een scherp cutter mes bewerkt wordt is totaal niet objectief en niet volgens de bepalingen van EN388 normering. Vooreerst is het menselijk lichaam geen houten plank maar aanzienlijk zachter. Indien men een objectieve test wenst uit te voeren met een scherp cutter mes dan dient men het snijwerend weefsel op een zacht oppervlak te plaatsen die een gelijkaardige zachtheid heeft als het menselijk lichaam (kussen of harde spons). 

.snijden-3-011-w-30-2
.
De snijwerende stof Cutyarn is een breisel met kleine mazen. Bij een dergelijke test drukt men de punt van het cutter mes door de mazen van het snijwerend breisel in de houten plank. Vooreerst komt men hierdoor in een situatie terecht waarbij er een klein contactoppervlakte is met het mes en het weefsel en waarbij alle krachten op één enkele snijwerende draad komen die in contact is met het mes. Ten tweede houdt de houten plank het weefsel tegen zodat de kracht van het mes volledig op het snijwerend weefsel terecht komt. Bij een zachte ondergrond zoals een menselijk lichaam komt deze situatie niet voor. Dit is dus een onrealistische test die technisch totaal verschilt van de EN388 normering en niet verantwoord is voor dit type van snijwerende kledij. Door dat men de punt van het mes door het snijwerend weefsel steekt valt deze proef niet onder een snijdende test maar onder een steektest. Dit is dus een steektest gevolgd door een snijtest. Van zodra men een mespunt door het snijwerend weefsel steek moet dit aanzien worden als een steektest. 
.
steektestsnijwerend-1-001w30
.
Probeer nooit om de scherpe punt van en mes eerst door het snijwerend weefsel te drukken om daarna te beginnen met snijden. Van zodra u de punt van het mes door het weefsel drukt behandeld u een snijwerend weefsel als een steekwerend weefsel. Dit is een verkeerd behandelen van het snijwerend materiaal en wordt door ons beschouwd als onverantwoord schade toebrengen aan het kledingstuk. Dit valt niet onder de garantie. Voor steekwerende proeven verwijzen we u naar steekwerende kledij.
.
 Een snijwerende T-shirt is geen steekwerende T-shirt.
.
Zaagtanden bij een snijwerende test
.
snijtest-4-003w30

Deze test waarbij het snijwerend weefsel over de hoek van een houten plank gelegd werd en daarna bewerkt werd met de zaagtanden van een commando mes, zijn ook verre van objectief. Vooreerst is de houten ondergrond veel te hard om realistisch te zijn. Daarbij wordt het snijwerend weefsel over de hoek gelegd om het contactoppervlakte zo klein mogelijk te houden. Daarbij wordt dan nog met de zaagtanden van een commando mes gesneden. De zaagtanden van een commando mes zitten dicht bij de handgreep en zijn bedoeld om touwen mee door te snijden. Met een harde ondergrond, een klein contactoppervlak en zaagtanden, kan me vrij hoge krachten genereren op het snijwerend weefsel die niet voorkomen bij een bescherming van het menselijk lichaam. Dit is eveneens een onrealistische test voor dit type snijwerende kledij.
.
.
Een snijwerend weefsel is geen naaldwerend weefsel!
.
snijwerend-naald-1
.
In de meeste gevallen is een soepel snijwerende materiaal gebreid waardoor er kleine mazen in het breisel ontstaan. Hoewel de perforatie weerstand voor messen en ander steekwapens relatief groot is, toch kunnen dunne naalden gemakkelijk tussen de mazen van het breisel. Een snijwerend materiaal is dus absoluut geen naaldwerend materiaal, tenzij het speciaal bewerkt wordt om naalden tegen te houden.

t-shirt-reeks-2-60
Een snijwerende T-shirt is een betaalbare oplossing als bescherming tegen een snijdende aanval met een mes. Hoewel een snijwerende T-shirt enige steekwerende bescherming biedt, toch is de snijwerende T-shirt hoofdzakelijk bedoeld om zich te beschermen tegen het snijden met messen. Snijwonden vormen een groot deel van de verwonding bij een steekpartij. Deze snijwonden komen zeer veel voor aan de armen of aan de voorkant van het lichaam.  Bij de meeste lichte steekpartijen beperkt de verwonding zich tot snijwonden en ondiepe messteken en is een snijwerende T-shirt voldoende.
.
.
Steekwerende vesten volgens de HOSDB normen.

.
steekwerende-vesten-reeks-1-50
.
Een compleet ander concept zijn de steekwerende vesten. Ook steekwerende vesten komen voor in verschillende beschermingswaardes en ook hiervoor bestaan er verschillende testmethodes. De meest gekende testmethode zijn de Engelse HOSDB normering voor steekwerende vesten.
.
steekkr1-sp2-label

De Engelse HOSDB normen zijn gebaseerd op zeer veel verschillende soorten steekwapens die gebruikt kunnen worden met zware steekkrachten. Om te voldoen aan deze HOSDB normen zijn de technische mogelijkheden beperkt en bekomt men een vrij dik steekwerend pakket. Deze dikke steekwerende pakketten hebben het voordeel dat ze bescherming bieden tegen zware steekpartijen met zeer veel verschillende steekwapens, maar hebben ook hun beperkingen, waaronder plooibaarheid en comfort voor dagelijks gebruik.
.

De HOSDB normen zijn gebaseerd op verschillende steekwapens die in Engelse gevangenissen gebruikt werden bij aanvallen op cipiers. Hieronder zitten er verschillende soorten steekwapens met zeer scherpe punten. Gezien deze zeer scherpe steekwapens met grote steekrachten gebruikt kunnen worden is het gevolg dat de HOSDB normen vrij zware normen zijn waarin zeer scherpe steekwapens opgenomen zijn die bij een steekpartij onder burgers vrijwel nooit voorkomen. Vandaar dat er in de praktijk ruimte is om steekwerende kledij te vervaardigen die aan minder zware normen maar aan meer realistische situaties zou kunnen voldoen en hierdoor aanzienlijk comfortabeler is om te dragen maar toch bescherming biedt tegen een groot aantal messen die bij steekpartijen onder burgers gebruikt worden.
.

Steekwerende kledij gebaseerd op snijwerende materialen
.
De snijwerende materialen die gebruikt worden in snijwerende kledij hebben hun beperkingen, naar ook hun voordelen. Het grootste voordeel van een gebreide snijwerende stof is dat deze zeer soepel en plooibaar is, waardoor het vrij comfortabel als voering kan gebruikt worden. Hoewel de snijwerenede materialen een bepaalde steekweerstand hebben, is deze in veel gevallen onvoldoende om alle soorten messteken tegen te houden. Uit test die wij ondernomen hebben dient men minstens 3 à 4 lagen gebreide snijwerende materiaal boven elkaar te leggen om een praktisch bruikbare steekweerstand te bekomen. 

cutyarn-3-lagen-2-002aw30
De drie tot vier lagen gebreide snijwerend materiaal (aramide) absorberen de scherpe punt van het mes of, waardoor deze hun snijdende werking verliezen. Bij een snijdende aanval met een zakmes of cutter mes kan de scherpe punt enkel de bovenste laag beschadigen omdat de scherpe punt niet diep genoeg kan om ook de snijwerende onderlagen te beschadigen. Bij het steken met een mes met een traditioneel punt krijgt men een soort cocon vorming ronde de mespunt waardoor deze zijn snij- en steekkracht op zachte doelen verliest. 


combat-bravo-shirt-b75-serie
Onze combat cut Alpha en Bravo T-shirts zijn op dit principe vervaardigd en bevatten
meerdere lagen snijwerend materiaal boven elkaar. Hierdoor bekomt men niet alleen een snijweerstand die drie à vier maal groter is dan een traditionele snijwerende T-shirt, maar bekomt men ook een 3 à 4 maal grotere steekweerstand dan een traditionele snijwerende T-shirt. De steekwerende T-shirts die gemaakt zijn uit meerdere lagen snijwerend materiaal, kunnen aanzienlijk grotere prestaties aan dan een snijwerende T-shirt die gemaakt is uit slechts één laag snijwerend materiaal. Deze Combat Cut resistant T-shirts kunnen bescherming bieden tegen de meeste messen die door normale burgers gebruikt worden bij steekpartijen.


.

google9449c329ba35fcfd.html
Webshop gemaakt met EasyWebshop